“ZUBİZU” SADAKAT PROGRAMI KULLANIM KOŞULLARI

İşbu “ZUBİZU” SADAKAT PROGRAMI KULLANIM KOŞULLARI (“ZUBİZU Kullanım Koşulları”), Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Zubizu A.Ş. ) tarafından yönetilmekte olan sadakat programının (“ZUBİZU”) üyeleri için; kendisine sunulacak, somut ve/veya soyut fayda sağlayacak ZUBİZU hizmetlerinden yararlanma şartlarını açıklamaktadır.

1. TANIMLAR

İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nda yer alan;

ZUBİZU /Sadakat Programı/Program: Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da web sitesi üzerinden üye olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, puan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

ÜYE(LER): İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle ZUBİZU’ya üye olan gerçek kişiyi,

ÜYE İŞYERİ: ZUBİZU bünyesinde, ÜYELER’e somut ve/veya soyut faydalar sağlamak üzere, Zubizu ile “Sadakat Programı Üye İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan tüzel kişiyi (restoran, perakende satış noktası, online mağaza, otomotiv servis bayi, benzin istasyonları vb.) ve ZUBİZU’nun anlaşmalı tedarikçilerini,

HİZMETLER: ZUBİZU bünyesinde, Zubizu ya da ÜYE İŞYERLERİ tarafından, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

KİŞİSEL VERİ: ZUBİZU’ya üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ÖDÜL PUAN: ÜYELER’in belirli üye işyerlerinde yaptıkları alışverişler veya restoran rezervasyonları üzerinden ve ZUBİZU tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,

ÖDÜL KATALOĞU: ÜYELER’in harcamalarıyla veya rezervasyonlarıyla elde ettikleri ödül puanları karşılığında kullandırılacak olan ödüllerin yer aldığı kataloğu,

SOMUT FAYDA: ÜYE İŞYERLERİ’nin, ÜYELER’e içinde bulundukları ÜYELİK SEVİYESİ’ne göre sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, finansal faydaları (indirim, hediye, ikram, vb.),

SOYUT FAYDA: ÜYE İŞYERLERİ’nin, ÜYELER’e içinde bulundukları ÜYELİK SEVİYESİ’ne göre sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, deneyimsel faydaları (öncelik, ön satış, özel alan/loca, vb.),

MOBİL UYGULAMA/UYGULAMA/ZUBİZU UYGULAMASI: ÜYELER’in, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), ÜYE İŞYERLERİ’nin mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, ZUBİZU’nun mobil platformunu,

WEB SİTESİ/ZUBİZU WEB SİTESİ: ÜYE İŞYERLERİ’ne ait mağazaların, restoranların, ürünlerin, hizmetlerin, etkinliklerin, kampanyaların ve diğer bildirimlerin yayınlanacağı, ZUBİZU’nun web sitesini,

SADAKAT KARTI: ÜYELER’e, Zubizu tarafından uygun görüldüğü takdirde verilebilecek olan plastik kartları, sanal kartları,

İLETİŞİM KANALLARI: ZUBİZU Mobil Uygulaması, ZUBİZU Web Sitesi, ÜYE İŞYERLERİ merkez, mağaza ve şubeleri (restoranlar, mağazalar, bayiler, oteller, spor salonları, online mağazalar, vb.), E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon, Üye İş Yeri Ekranı, Kiosk, Offline ve online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını,

ifade etmektedir.

Yukarıda ve işbu “ZUBİZU Kullanım Koşulları”nda yer alan “Ödül Puan” ve “Ödül Kataloğu” sözcükleri, Zubizu’nun Program’da yapacağı geliştirmeler ve değişiklikler neticesinde her zaman farklı sözcükler ile değiştirilebilir. Değiştirilmiş sözcükler ilke olarak yine yukarıda belirtilen “Ödül Puan” ve “Ödül Kataloğu” anlamını taşımaya ve o şekilde anlaşılmaya devam eder. Ödül Puan ve Ödül Kataloğu uygulamaları, Zubizu’nun inisiyatifinde olarak değiştirilebilir ya da sonlandırılabilir.

ÜYE, ZUBİZU’ya üye olarak, işbu “ZUBİZU Kullanım Koşulları” nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını, ZUBİZU üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, ZUBİZU kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, rezervasyon bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, ÜYE’nin izin vermesi halinde konum verisi; ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistem gereği olarak ZUBİZU’ya aktarılmakta ve ZUBİZU tarafından işlenmektedir. ÜYE’nin, ÜYE İŞYERLERİ tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin ÜYE İŞYERLERİ’nden ZUBİZU’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.
ZUBİZU’nun ÜYE İŞYERLERİ değişkendir. Güncel ÜYE İŞYERLERİ için lütfen “www.zubizu.com” adresini veya mobil uygulamasını ziyaret ediniz.

ZUBİZU’da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

2. PROGRAM ÜYELİĞİ

1. ÜYELER’in, ZUBİZU özelliklerinden, ÜYE İŞYERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına ZUBİZU uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve ZUBİZU uygulamasının kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nı kabul etmelerinin yanı sıra, Zubizu tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya ZUBİZU uygulaması üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini ZUBİZU uygulamasına girmeleri ya da Üye İşyerlerinde göstermeleri/belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak ZUBİZU uygulamasının ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması gerekir. ÜYE’nin cihazından ZUBİZU uygulamasını kaldırması halinde, cihazını değiştirdiği durumlarda (ÜYE, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır) ve ZUBİZU uygulamasının kurulumu sırasında ÜYE tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.
2. “www.zubizu.com” adresinden, ZUBİZU mobil uygulamasından ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nde bulunan ZUBİZU online formları aracılığıyla üyelik kayıt formu doldurarak “ZUBİZU” sistemine üye olunabilir. Ancak bu şekilde yapılan bir üyelik durumunda ÜYE; Mobil Uygulamadan farklı olarak,ZUBİZU kullanarak indirim faydası kazanıp kazanamayacağını göremez,
“Bana Özel” faydalarını göremez,
ZUBİZU kullanarak yaptığı işlemlerini göremez,
İşlemlerinden kazandığı indirim ve puanları göremez,
Bu puanlar karşılığında alabileceği hediyeleri göremez,
Puanlar karşılığında ödül alma (Kod alma) işlemini yapamaz,
Ödül için kodu kullanma işlemini yapamaz,
ÜYE İŞYERİ olan restoranlarda indirim faydası kazanamaz.
3. ÜYE, ZUBİZU’ya giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi (opsiyonel), cinsiyet (opsiyonel) gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.
4. ZUBİZU üyelik kaydı, ÜYE’den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. ÜYE, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. ZUBİZU tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.
5. ÜYE, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, ÜYE veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, ZUBİZU’nun suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. ÜYE, ZUBİZU’ya üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ÜYE’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden ZUBİZU’nun ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
7. ÜYE, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve ÖDÜL PUAN bakiyesinin kullanılması ile ilgili ZUBİZU ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’ni sorumlu tutamayacaktır.
8. ÜYE, ZUBİZU’ya üye olurken verdiği telefon numarası ile farklı bir e-posta adresinden kayıt olunması ve telefon numarasına gelen aktivasyon kodunun teyit edilmesi durumunda, farklı bir üyelik oluşturulacağını ve ÜYE tarafından daha önce sağlanmış olan telefon numarası ve e-posta adresi ile oluşturulan üyeliğin dondurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin eski hesabına ulaşamaması durumunda, talebi üzerine ÜYE’nin sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni cep telefonunu girebilmesi için ZUBİZU tarafından bir bağlantı gönderilecektir. Yeni cep telefonu bilgisinin doğru olarak girilmesi tamamıyla ÜYE’nin kendi sorumluluğundadır.
9. ÜYELER, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse Zubizu üyeliği derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.
10. Üyelik sonrasında, ÜYE tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması, ÜYE’nin o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine (kullanılmamış puanlarının geçerliliğini yitirmesi dahil) sebebiyet verebilecektir.
11. Zubizu A.Ş., ZUBİZU’nun şartlarını değiştirebilir, ZUBİZU’yu durdurabilir.
12. ZUBİZU’ya üyelik ÜYE’ye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
13. ÜYE, ZUBİZU’ya üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Zubizu tarafından ÜYELER’e yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, Uygulama’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. ÜYE’nin cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Uygulama’nın ileti alımlarına kapalı olması veya ÜYE’nin Uygulama’yı çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir.
15. ÜYE, ZUBİZU çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda ÜYE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, ÜYE’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Zubizu Çağrı Merkezi Telefon: 0850 222 06 66; E-posta: destek@zubizu.com
16. Üyeliğin sona ermesi durumunda veya ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan ödül puanlar ve ÜYE’ye kazandırılan haklar ZUBİZU tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.
17. ÜYE’nin vefat etmesi veya fiilen ZUBİZU’yu kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya ZUBİZU’nun kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Zubizu A.Ş.’nin ZUBİZU’yu sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.
18. İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde ZUBİZU, ÜYELER’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmeyecektir. Aynı şekilde ÜYELER de, ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, ZUBİZU’dan herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

3. FAYDA KULLANIMI

1. ÜYELER, ÜYE İŞYERİ üzerinden kendilerine sunulan kampanyalar ile somut ve soyut faydalardan, ZUBİZU mobil uygulaması üzerinden iletilen katılım QR kodunu ÜYE İŞYERİ’ne ibraz ederek yararlanabilirler. Ayrıca, SADAKAT KARTI’nı kullanarak ve/veya cep telefonu bilgileri ile ÜYE İŞYERİ’nin tercihine bağlı olarak telefonlarına iletilen SMS doğrulama kodunu kullanarak veya kullanmayarak faydalardan yararlanabilirler.
2. ÜYE, ZUBİZU tarafından ve/veya ÜYE İŞYERİ tarafından herhangi bir neden belirtilmeksizin, ÜYE’ye bildirilen faydanın sağlanamayacağı durumlar olabileceğini kabul ve beyan eder.
3. ÜYE, Uygulama üzerinden iletilen katılım QR kodunun kullanımından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. ÜYE, kendisine iletilen SADAKAT KARTI’nın saklanmasından ve kullanımından sorumlu olduğunu ve SADAKAT KARTI’nın çalınması veya kaybolması durumunda oluşabilecek zararların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SADAKAT KARTI’nın çalınması veya kaybolması durumunda, ÜYE’nin Zubizu’nun çağrı merkezini arayarak (Zubizu Çağrı Merkezi Telefon: 0850 222 06 66) bilgi vermesi gereklidir.
5. ÜYE, ÜYE İŞYERİ’nin tercihine bağlı olarak üyelik sırasında sağlanan cep telefonu numarası ibraz edilerek, ÜYE’ye tanımlı somut ve soyut faydaların kullanımı ile kampanyalardan faydalanmanın kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının bir başka kişiye verilmesi durumunda, ÜYE haricinde, sözkonusu bu kişi tarafından, somut ve soyut faydaların kullanılabileceğini ve kampanyalardan faydalanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. ÜYE İŞYERİ tarafından ÜYELER’e sağlanan kampanyalar ile somut ve soyut faydaların geçerli olduğu ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri ilgili ÜYE İŞYERİ tarafından belirlenir ve bu imkanlar ancak geçerlilik süresi içinde belirtilen, kampanya şartları dahilinde kullanılabilir. Kampanya şartları, ZUBİZU mobil uygulama, e-posta, SMS veya diğer iletişimler içerisinde belirtilmektedir. Bu kampanya şartları, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.
7. ZUBİZU tarafından ÜYELER’e sunulan kampanyalar ile somut ve soyut faydalar, ÜYE bazında farklılık gösterebilecektir. ZUBİZU, kendi inisiyatifinde belirleyeceği bazı ÜYELER’i, farklı kampanya ile somut ve soyut faydalardan yararlandırabilecektir.
8. ÜYELER, ZUBİZU tarafından ÜYE İŞYERLERİ’nde gerçekleşecek kampanyalar ile somut ve soyut faydaları bizzat takip edecektir. ÜYE İŞYERİ çalışanlarının, ÜYELER’i bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. ÖDÜL PUAN KAZANIM VE KULLANIMI

1. ÜYELER, ÜYE İŞYERİ’nin merkez, restoran, mağaza ve şubelerinde gerçekleştirecekleri, ZUBİZU’nun uygun gördüğü ürün ve hizmet alışverişlerinde, rezervasyonlarda ve/veya ZUBİZU tarafından belirlenecek farklı bazı uygulamalar ile ÖDÜL PUAN kazanacaktır.
2. ÖDÜL PUAN kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre ZUBİZU tarafından belirlenmekte olup, farklı işlemler için farklı katsayıda veya miktarda puanlar kazanılabileceği gibi, hiç puan kazanımı gerçekleşmeyen işlemler de olabilir. Puan kazanımı, üye bazında da farklılık gösterebilir.
3. ÖDÜL PUAN kazanım koşulları ile ilgili Mobil Uygulama, e-posta ve/veya iletişim kanalları üzerinden bilgi sağlanması ZUBİZU’nun inisiyatifindedir.
4. ÜYE, ÖDÜL PUAN kazanımını gerçekleştirmek için, işbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nda belirtilmiş olan fayda kullanım metodlarını kullanmak ve rezervasyon veya alışveriş öncesinde üyeliğini tanıtmak zorundadır.
5. ÖDÜL PUAN, ÜYE İŞYERİ’nde üyelik ibraz edilerek gerçekleşen rezervasyon ve alışverişin belirli bir süre sonrasında, ZUBİZU tarafından ÜYE’nin hesabına otomatik olarak yüklenir. Kazanılan ÖDÜL PUAN, Uygulama üzerinden takip edilebilir.
6. ÜYE’nin rezervasyon ve alışveriş üzerinden kazanması gereken, fakat teknik nedenlerden ve/veya ÜYE İŞYERİ’nden kaynaklanan sebeplerle, ÜYE’nin hesabına işlenememiş puanlarla ilgili, ZUBİZU’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yine de puanın işlenmesiyle ilgili elinden gelen azami gayreti gösterecektir.
7. Puan kazanımına konu olan alışverişin veya rezervasyonun, üyelik ibraz edilmeden tamamlanması durumunda, söz konusu işlem puan kazanımına tabi olmamaktadır. Diğer bir deyişle, alışveriş veya rezervasyon sonrasında, ÜYE’nin hesabına puan kazandırımı sağlanamamaktadır.
8. Kazanılan ÖDÜL PUAN’ın geçerlilik süresi, kampanya bazında farklı bir süre belirtilmediği takdirde, her bir ÖDÜL PUAN kazanımının gerçekleştirildiği alışverişi veya rezervasyonu takip eden bir sonraki senenin takvim son günüdür. Bu tarihten sonra geçerliliği yitiren ÖDÜL PUAN, toplam puan bakiyesinde gösterilmez, kullanılamaz.
9. ÖDÜL PUAN kazanımı gerçekleşen bir işlemin herhangi bir surette geçersiz hale gelmesi veya iade edilmesi durumunda, işlemden kazanılan tüm ÖDÜL PUAN bakiyesi, ÜYE’nin hesabından düşülmektedir. ÜYE’nin yeterli bakiyesi olmaması durumunda eksi bakiye olarak yansıtılmakta ve devam eden alışverişlerden ve rezervasyonlardan kazandığı ÖDÜL PUAN’lar ile tamamlanmaktadır.
10. ÖDÜL PUAN kazanım ve iade sürecinde herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda ZUBİZU, ÜYE’nin puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ZUBİZU, ÜYE hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır. Ayrıca ÜYE, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu ÖDÜL PUAN vb. tüm haklarını kaybedecektir.
11. ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanılmış ve geçerliliğini yitirmemiş ÖDÜL PUAN bakiyesi de silinecektir. ÜYE’nin tekrar üye kaydı yaratması durumunda, ÖDÜL PUAN bakiyesi iade edilmeyecektir.
12. ÖDÜL PUAN, paraya çevirilemez, başkasına aktarılamaz ve devredilemez.
13. ÜYE, kazanacağı ÖDÜL PUAN ile, ÖDÜL KATALOĞU’nda yer alan çeşitli hediyelerden faydalanabilecektir. Söz konusu hediyelerden faydalanılmasıyla ilgili şartlar, ÖDÜL KATALOĞU üzerinde yer alacaktır. ÖDÜL KATALOĞU’nda yer alan hediyeler, Zubizu tarafından her zaman değiştirilebilecek ya da kaldırılabilecektir.
14. ÖDÜL PUAN, elektronik para vb. mahiyetinde olmadığı gibi, Zubizu veya ÜYE İŞYERLERİ para transferleri yapan ödeme kuruluşu veya hizmet kuruluşu değillerdir. İleride ZUBİZU’ya bu ve diğer alternatif ödeme sistemi/mobil ticaret özelliğinin dahil edilmesi ve ÜYE’nin bundan yararlanmak istemesi halinde, ilgili tüm taraflar bu sistemlerin uygulaması için ilgili mevzuatın ve yetkili kuruluş(lar)ın kendileri için öngördüğü iş, gerek ve sorumlulukları yerine getirirler.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


ZUBİZU kişisel verileri, ÜYE işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne istinaden işlemektedir. Bu sözleşme ilişkisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve bu verileriniz üzerindeki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik Politikası” ve “Çerez Politikası”’nı inceleyebilir ve destek@zubizu.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

6. DİĞER HÜKÜMLER

1. ÜYE, ZUBİZU’nun Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, ZUBİZU’nun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, ZUBİZU dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2. ÜYE, ZUBİZU’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, sadakat kartı, v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, Zubizu’nun doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

3. ÜYE, ZUBİZU’nun, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, ÜYELER’in belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile paylaşacağını kabul eder. ZUBİZU, ÜYELER ve ÜYE İŞYERLERİ arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “ZUBİZU” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.

4. Zubizu, ZUBİZU’nun kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ÜYE, ZUBİZU’ya bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. ZUBİZU, söz konusu bilgilerle, ÜYE’nin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

5. ÜYE, ZUBİZU’dan yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, ZUBİZU ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile ÜYE arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ZUBİZU’nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, ZUBİZU’nun bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜYE, Program’a eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere, 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların ZUBİZU’ya devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. ÜYE, Program’a ekleyeceği, üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından kendisinin sorumlu olacağını, ZUBİZU’nun buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, ZUBİZU’nun gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. ÜYE, ZUBİZU tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle ZUBİZU’nun sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. ÜYE, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. ÜYE, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
ZUBİZU’nun kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her ÜYE İŞYERİ’nde farklı olabilir ve değişebilir.


11. ÜYE İŞYERLERİ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri, rezervasyon işlemleri ve bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) Zubizu dışında ve doğrudan ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında olduğundan, alışveriş ve rezervasyon bedelleri ile, alışveriş ve rezervasyon ile ilgili diğer bedeller ÜYE’ye aittir.

12.ZUBİZU, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi-hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, fayda kullanımı ve benzeri hususlarda kendisine intikal ettirilmiş sorunlar ile ÜYE ve ÜYE İŞYERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.

13. Zubizu, tüm bu tüketici işlemleri, tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili ÜYE İŞYERİ veya ÜYE’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, Puan kazanımı ve kullanımı gibi hususlarda, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, ÜYELER ile ÜYE İŞYERLERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
ZUBİZU, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.


14.ZUBİZU, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, ZUBİZU sadakat programını durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir.
ZUBİZU, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya ÜYELER’in üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ÜYELER’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda ZUBİZU, ilgili ÜYELER hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili ÜYELER sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili ÜYELER, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, ZUBİZU’nun ÜYELER’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

15.Zubizu, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


16. ZUBİZU, ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Zubizu, ÜYE’nin “www.zubizu.com” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Zubizu’nun sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


17.ÜYE İŞYERİ’nin, ZUBİZU üzerinden ÜYE’ye iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, Zubizu hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Zubizu, işbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.zubizu.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.


7. İspat Yükümlülüğü:


İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, ZUBİZU’da saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.


8. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük:

İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları, ÜYE’nin üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.